Organizátoři

Pořádá

Logo ČSCH

Česká společnost chemická, pobočka Ostrava

(Kontakt pro ekonomické záležitosti:
Ing. Vladimíra Plačková
Email: plackova.vla@seznam.cz)

 

 

Spolupracují

Logo PřF OU Logo FMT, VŠB-TUO Logo SPŠCHaG
Přírodovědecká fakulta OU FMT VŠB-TU Ostrava SPŠ chemická akad. Heyrovského
v Ostravě - Zábřehu
Ústav geoniky AV ČR
Ústav geoniky AV ČR
   
Ústav geoniky AV ČR