Organizátoři

Pořádá

Logo ČSCH

Česká společnost chemická, pobočka Ostrava

(Kontakt pro ekonomické záležitosti:
Ing. Vladimíra Plačková
Email: plackova.vla@seznam.cz)

 

 

Spolupracují

Logo PřF OU Logo FMT, VŠB-TUO Logo SPŠCHaG
Přírodovědecká fakulta OU FMT VŠB-TU Ostrava SPŠ chemická akad. Heyrovského
v Ostravě - Zábřehu
Logo FCH VUT Brno Ústav geoniky AV ČR
Ústav geoniky AV ČR
 
Fakulta chemická VUT Brno Ústav geoniky AV ČR  

 

 

Na akci se dále podílejí

  • Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
  • Teva Czech Industries s.r.o.
  • Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  • Gymnázium V. Paulinyho-Tótha v Martine
  • Fakulta strojní VŠB-TU Ostrava
  • Centrum nanotechnologií VŠB-TUO
  • IET, VŠB-TUO